ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 17-1-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 17η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 18:00, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Βοΐου, έτους 2023. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης