ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΟ ΤΣΟΤΥΛΙ ΣΤΙΣ 28.12.2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση την 28η  του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2018 ημέρα Παρασκευή και  ώρα  10.00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου (Ιστορικό Οικοτροφείο) στο Τσοτύλι για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Πρόθεση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Τσοτύλι- Εισηγητής o Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
ΚΟΙΝ/ΣΗ :  1. Δήμαρχο Βοΐου. 2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης