ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 31.5.2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την 31η του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μόνον θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Διαμαρτυρία για την κατασκευή σταθμών διοδίων στα όρια του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής o Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Βοΐου.