Εμπλουτισμός Σχολικής Βιβλιοθήκης Ιστορικού Γυμνασίου Τσοτυλίου.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής του Ιστορικού Σχολείου θέσαμε φέτος στόχο την επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης του Σχολείου που παρέμενε κλειστή από 15ετίας. Σημειώνουμε ότι διαθέτουμε τίτλους με χρονολογία έκδοσης από το 1823 και μέριμνά μας είναι αφενός να φροντίσουμε και να αξιοποιήσουμε τις παλαιές αυτές εκδόσεις και αφετέρου να ανανεώσουμε το υλικό της βιβλιοθήκης με νέους τίτλους βιβλίων που θα ανταποκρίνονται στα αναγνωστικά ενδιαφέροντα των μαθητών μας και της τοπικής κοινωνίας. Γι’ αυτό το λόγο απευθύνουμε έκκληση για δωρεά βιβλίων προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκ νέου λειτουργία της Βιβλιοθήκης και να αποτελέσει μία πνευματική εστία για τη μικρή μας περιοχή.