ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Του κ. Ιωάννου Ρόνα Φορο-συμβούλου)

Το επίδομα που θα χορηγηθεί για το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος θα ανέλθει στα 105 εκατομμύρια ευρώ.
Για την ικανοποίηση των δικαιούχων μάλλον συζητείται αρμοδίως όπως οι Νομοί της χώρας να χωρισθούν σε ζώνες (ορεινές και πεδινές) ώστε έτσι να υπάρξει δικαιότερη κατανομή στους έχοντες περισσότερη ανάγκη αντιμετώπισης του κρύου , λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, συγκριτικά με τους άλλους των ολιγότερων αναγκών.
Γενικά, δικαιούχοι επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης θα είναι οι :
Α) Ο άγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ και με ακίνητη περιουσία έως 100.000 ευρώ.
Β) Ο έγγαμος χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ.
Γ) Ο έγγαμος με ένα (1) παιδί με ετήσιο εισόδημα έως 22.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ.
Δ) Ο έγγαμος με δύο (2) παιδιά με ετήσιο εισόδημα 24.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ.
Ε) Ο έγγαμος με τρία (3) παιδιά με εισόδημα έως 26.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ.
ΣΤ) Οι μονογονεiκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ.
Ημερομηνία έναρξης χορήγησης πετρελαίου θέρμανσης η 15/10/16 και λήξης 30/4/17.

17/10/2016
Καλό χειμώνα.