ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1 (Διόρθωση). Υπόδειγμα για το δήμο ΒΟΙΟΥ, με ανάλογη εφαρμογή, σε κάθε δήμο.( Τσολακόπουλος Ανδρέας)

Τσολακόπουλος Ανδρέας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1 (Διόρθωση).

Υπόδειγμα για το δήμο ΒΟΙΟΥ, με ανάλογη εφαρμογή, σε κάθε δήμο.

Επαναλαμβάνουμε, περιληπτικά και παραδειγματικά, το εκλογικό σύστημα, με τα νέα δεδομένα:

Σύμφωνα με το συνολικό πληθυσμό του δήμου (με 18.558 κατοίκους, από την απογραφή του 2011, που αναμένεται στην επόμενη απογραφή του 2021, να αναπροσαρμοσθεί προς τα κάτω και να μεταβληθεί η κατάσταση), ο δήμος ανήκει στους μεσαίους ηπειρωτικούς δήμους, με 27/μελές δημοτικό συμβούλιο (στην κατηγορία από 10.000 μέχρι 25.000 κατοίκους).

Αναλυτικά, ο πληθυσμός κατανέμεται στις 5 εκλογικές ενότητες, πρώην δήμους και κοινότητα, ως εξής:

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ=6.232   –   ΝΕΑΠΟΛΗΣ=4.128   –   ΑΣΚΙΟΥ=4.056   –   ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ=3.488

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ=654   –    ΣΥΝΟΛΟ: 18.558 κάτοικοι.

Οι παραπάνω 27 έδρες-πλην του δημάρχου, κατανέμονται στις 5 εκλογικές ενότητες, αναλογικά με τον πληθυσμό τους, ως εξής:

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ=6.232Χ27/18.558≈9, ΝΕΑΠΟΛΗΣ=4.128Χ27/18.558≈6, ΑΣΚΙΟΥ=4.056Χ27/18.558≈6,

ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ=3.488Χ27/18.558≈5, ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ=654Χ27/18.558≈1.   ΣΥΝΟΛΟ:27.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Ελάχιστος-Μέγιστος), με την αύξηση 50%  επί του αριθμού των εδρών:

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (από 9 έως 14), ΝΕΑΠΟΛΗΣ (από 6 έως 9), ΑΣΚΙΟΥ (από 6 έως 9),

ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ (από 5 έως 8), ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ (από 1 έως 2), ΣΥΝΟΛΟ (από 27 έως 42).

Σημείωση: Μαθηματικά, το 150% του 27 είναι 40,5, που με τις επιμέρους προσεγγίσεις γίνεται 42.

ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ, με την αύξηση στο 40% των εδρών, συγκεντρωτικά στο δήμο, ορίζεται, ανά φύλο, τουλάχιστον, από 11 έως 17.

*Όλες οι σημερινές δημοτικές και τοπικές κοινότητες μετονομάζονται πλέον, απλά σε ομώνυμες κοινότητες, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους και αν σε κάποια κοινότητα δεν υπάρχουν υποψήφιοι, τότε αυτή καταργείται και ενσωματώνεται στην πλησιέστερη κοινότητα.

*Οι δύο κοινότητες με πληθυσμό πάνω από 2.000 κατοίκους (Σιάτιστα, Νεάπολη) θα έχουν 7/μελή! κοινοτικά συμβούλια, με αριθμό υποψηφίων από 7 έως 11, σε άτυπους συνδυασμούς, χωρίς επικεφαλής, όπου ορίζεται ένας εκπρόσωπός τους, για τις τυπικές διαδικασίες, χωρίς αντίκρισμα.

*Οι επτά κοινότητες με πληθυσμό από 300 μέχρι 2.000 κατοίκους (Γαλατινή, Τσοτίλι, Εράτυρα, Πεντάλοφος, Καλονέρι, Μικρόκαστρο, Παλαιόκαστρο), θα έχουν 5/μελή! κοινοτικά συμβούλια, με αριθμό υποψηφίων από 5 έως 8, σε άτυπους συνδυασμούς, χωρίς επικεφαλής.

Οι κοινοτικοί σύμβουλοι, ανά συνδυασμό, εκλέγονται αναλογικά, κατά τα γνωστά.

Οι εκλεγόμενοι κοινοτικοί σύμβουλοι (7 ή 5, αντιστοιχα) εκλέγουν, στη συνέχεια, τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, μεταξύ των δύο πρώτων, από τους δύο πρώτους συνδυασμούς (που μπορεί να μην είναι οι εκπρόσωποι…)

*Οι κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 300 κατοίκους (50 κοινότητες, με 67 οικισμούς στο Βόιο), θα έχουν ως πρόεδρό τους, όποιον πλειοψηφήσει, από την ενιαία λίστα των υποψηφίων, όπου ο αριθμός των υποψηφίων είναι απεριόριστος, σε ενιαία αλφαβητική λίστα, εκτός συνδυασμών.

*Μεμονωμένοι υποψήφιοι, χωρίς συνδυασμό για οποιοδήποτε συμβούλιο, δεν επιτρέπονται!

*Σε κάθε εκλογικό τμήμα, θα «στήνονται» δύο κάλπες.

Στην πρώτη κάλπη, θα έχουμε τα ψηφοδέλτια για τους συνδυασμούς των υποψήφιων δημάρχων, μαζί με τους αντίστοιχους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους τους, κατά εκλογική ενότητα και αλφαβητικά.

Στη δεύτερη κάλπη θα έχουμε, τα ψηφοδέλτια, είτε για τους συνδυασμούς του επταμελούς, ή του πενταμελούς κοινοτικού συμβουλίου, είτε για το ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψήφιων προέδρων της οικείας κοινότητας, ανάλογα με τον πληθυσμό των αντίστοιχων κοινοτήτων.

Σταυροί προτίμησης: Ο ψηφοφόρος σημειώνει μέχρι 3 σταυρούς (κακώς αποκλείεται η περίπτωση χωρίς σταυρό) σε υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της οικείας ενότητάς του και μέχρι έναν σταυρό, σε υποψήφιο μίας «ξένης» εκλογικής ενότητας, από τις υπόλοιπες κλπ.

Για τα κοινοτικά συμβούλια, ο ψηφοφόρος σημειώνει μέχρι 2 σταυρούς και

Για τον υποψήφιο πρόεδρο (στις μικρές κοινότητες), μόνον έναν σταυρό. (διαφορετικά ακυρώνεται).

Ο δήμαρχος και οι κεντρικοί δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου, προκύπτουν, αποκλειστικά, από την πρώτη κάλπη.

Αριθμός αντιδημάρχων: 5, οριζόμενοι, όλοι από το δήμαρχο.

*Το παράβολο καθορίζεται στα 200€ για τον υποψήφιο δήμαρχο, 50€ για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και 10€ για τους υπόλοιπους υποψήφιους..

*Καθορίζεται η αναχρονιστική, αναξιοκρατική, δεσμευτική και ρατσιστική ποσόστωση των δύο φύλων, τουλάχιστον στο 40%, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, αλλά που πρέπει να εκλείψει, νομοτελειακά, στο όνομα της ισοτιμίας των δύο φύλων.

Αν επιθυμούσε η φιλοσοφία του συντάκτη να δώσει κίνητρα στη συμμετοχή των γυναικών, μπορούσε, στην αρχή, να θέσει ποσόστωση στον αριθμό των εκλεγομένων και όχι των υποψηφίων.

*Ο «Κλεισθένης», με την κατάργηση του μπόνους, του «επιτυχόντος» συνδυασμού, είναι, ας πούμε, σχεδόν «αξιόπιστος», ως προς την αναλογική, που αφορά στην ποσοτική κατανομή των εδρών σε κάθε συνδυασμό, σχεδόν ανάλογα με τα ποσοστά που έλαβε, συνολικά, καθώς ο αριθμός των εδρών ανταποκρίνεται αναλογικά, με προσέγγιση ±1 έδρα (μεσοβέζικη αναλογική).

Ακολουθεί, στη συνέχεια, όμως, η ποιοτική διανομή των εδρών, σε κάθε εκλογική ενότητα, που λόγω της πολλαπλής καραμπόλας, θα δούμε πολλά παράξενα, όπως π.χ. να μην εκλεγούν οι καλύτεροι, ως προς τον αριθμό των ψήφων μέσα στην ίδια την ενότητα, αλλά και μέσα στον ίδιο το συνδυασμό κλπ.

Εσωτερικά, λοιπόν, σε κάθε εκλογική ενότητα, ανατρέπεται η φιλοσοφία της απλής αναλογικής κι αυτό οφείλεται στην ύπαρξη των συνδυασμών.

Μπορεί να αποκλειστούν οι καλύτεροι υποψήφιοι, με την έννοια της προτίμησης των δημοτών και να εκλεγούν άλλοι με ελάχιστες ψήφους, γιατί κάποιοι άλλοι συνυποψήφιοι, του ίδιου συνδυασμού είχαν επί πλέον ψήφους!.., που «μεταφέρονται» σ’ αυτούς!

Αντιγράφουμε, κακώς, το άδικο εκλογικό σύστημα, των βουλευτικών εκλογών, όπου εκεί υποβόσκει το άτυπο μπόνους, λόγω του πλαφόν του 3% των κομμάτων που αποκλείονται (φέτος, χειρότερα, αφού υπάρχει και το τυπικό μπόνους των 50 εδρών!).

Ακόμα και με τη θέσπιση της απλής αναλογικής, από τις μεθεπόμενες εκλογές, θα προκύψουν τραγελαφικά φαινόμενα, όχι μόνον ποσοτικά με το «κλέψιμο» των εδρών από τα κόμματα που δεν υπερβαίνουν το αναγκαστικό (για εθνικούς λόγους) 3%, αλλά και ποιοτικά, λόγω των αναγκαστικών κομματικών συνδυασμών, όπου γίνονται συμψηφισμοί, μεταξύ περιφερειών, που αναφέραμε σε προηγούμενα σημειώματα, όπου θα επανέλθουμε.

Στις βουλευτικές εκλογές δεν μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τίποτα, τόσο στις  ποσοτικές κατανομές (λόγω του πλαφόν), όσο και στις ποιοτικές (λόγω των ενιαίων κομματικών συνδυασμών).

Στις δημοτικές εκλογές, όμως, που τα προβλήματα είναι κοινά και τοπικά, πολιτικά βέβαια, αλλά όχι στενά κομματικά, δεν υπάρχουν τα μπόνους και τα πλαφόν, οπότε και με την κατάργηση των συνδυασμών, μπορούμε να εφαρμόσουμε την πραγματική απλή αναλογική και με μία κάλπη..(Θα επανέλθουμε).

Στα δημοτικά (προς το παρόν στους μικρούς και μεσαίους δήμους), οι συλλογικότητες με τους συνδυασμούς, που μας διχάζουν, δε θα λύσουν τα προβλήματα της υφαλοκρηπίδας, του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε. κλπ, που αυτά, ας τα αφήσουμε για τις ευρύτερες συλλογικότητες (περιφέρεια, εθνικές εκλογές, Ευρώπη κλπ), όπου κι εκεί θα συμμετέχουμε όλοι..

Με την κατάργηση των συνδυασμών στους δήμους και με μόνο μία κάλπη, χάθηκε η ευκαιρία να αναδειχθούν οι αρετές της απλής αναλογικής.

*Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με έξοδα των υποψήφιων, για όλους τους συνδυασμούς, ή με δαπάνες του δήμου, για τα ενιαία ψηφοδέλτια των υποψηφίων προέδρων κοινοτήτων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΙΟ, με 27/μελές Δ.Σ. (εκτός του δημάρχου), που ισχύει, αναλογικά, σε κάθε δήμο.

Έστω, τα αποτελέσματα, με σύνολο εγκύρων 13.500 ψήφων που κατανέμονται, ανά συνδυασμό, ως εξής:

Α=4.225 (31,3%), Β=3.220 (23,9%), Γ=2.730 (20,2%), Δ=2.220 (16,4%), Ε=875 (6,5%), ΣΤ=230 (1,7%)

ΣΥΝΟΛΟ 13.500 (100%), με γενικό εκλογικό μέτρο «αναλογικής» κατανομής: 13.500/27=500 ψήφοι (ή σε ποσοστό 100/27≈3,7%). Παραλείπεται η πρόσθεση της μίας ψήφου, που προβλέπεται στο νόμο και που είναι χωρίς σημασία, ενώ θα έπρεπε να αναφέρεται στον αριθμό των εδρών! (για αναλογικότερη και δικαιότερη ρύθμιση).

Ο αριθμός των εδρών, κατά την πρώτη κατανομή είναι, αντίστοιχα:

Το ακέραιο πηλίκο των εγκύρων, δια του γενικού εκλογικού μέτρου (σε παρένθεση, τα αδιάθετα υπόλοιπα ψήφων).

Α=8 (225),            Β=6 (220),            Γ=5 (230),            Δ=4 (220,              Ε=1 (375)            ΣΤ=0 (230).

ΣΥΝΟΛΟ 24 έδρες και 1.500 ψήφοι, που αντιστοιχούν, σε 1500/500=3 έδρες, όσο η διαφορά 27-24=3).

Αυτές οι 3 έδρες προστίθενται ανά μία και κατά σειρά, στους συνδυασμούς με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα ψήφων.

Δηλαδή στους Γ, Ε και ΣΤ, προστίθεται από μία έδρα, οπότε, η «αναλογική» τελική κατανομή των εδρών, γίνεται:

Α=8,                   Β=6,                    Γ=6,                   Δ=4,                         Ε=2,                ΣΤ=1, σύνολο27.

Ας προχωρήσουμε τώρα στην «αναλογική» διανομή των εδρών, ανά εκλογική ενότητα:

Ορίζεται το μέσο ειδικό εκλογικό μέτρο, κάθε συνδυασμού, χωριστά, ως το ακέραιο πηλίκο του αριθμού των εγκύρων, που πήρε ο συνδυασμός σε όλο το δήμο, δια του τελικού αριθμού των εδρών του, της τελικής κατανομής.

Α=4.225/8=528, Β=3.220/6=536, Γ=2.730/6=455, Δ=2.220/4=555,  Ε=875/2=438,  ΣΤ=230/1=230.

Σε κάθε εκλογική ενότητα κατοχυρώνεται ο ελάχιστος αριθμός των εδρών, ανά συνδυασμό, που είναι το ακέραιο πηλίκο του αριθμού των έγκυρων, κάθε συνδυασμού, σε αυτήν την εκλογική ενότητα, δια του δικού της ειδικού μέσου εκλογικού μέτρου. Αυτή είναι η πρώτη διανομή.

Στη συνέχεια, «μελετήστε» το άρθρο 30 (που είναι αντιγραφή του άρθρου 34 του Καλλικράτη, που δεν είχε, όμως, τη φιλοσοφία της απλής αναλογικής!) και που θα δυσκολέψει, όπως το 2010 και 2014 ακόμα και τα πρωτοδικεία!

Μερικοί συνδυασμοί ή και όλοι δεν θα καλύψουν το συνολικό αριθμό των εδρών, που δικαιούνται από την τελική κατανομή τους, οπότε, συνεχίζει η διανομή των υπολοίπων εδρών, ανά μία, αρχίζοντας από τη συμπλήρωση του τελευταίου σε ψήφους συνδυασμού, σε όλο το δήμο, ώσπου να καλυφθούν όλες οι έδρες που του λείπουν, ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα υπόλοιπα κλπ.

Συνεχίζουμε με τον προτελευταίο συνδυασμό κοκ. και ο πρώτος συνδυασμός καλύπτει τα υπόλοιπα κενά.

Τη μονοεδρική έδρα, γενικά, την παίρνει, ο πρώτος του συνδυασμού που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους σ’ αυτήν κι αυτό με επιφύλαξη ότι δεν καλύπτει τα μέτρα, στις άλλες περιφέρειες. (Γ, Ε, ΣΤ).

Μπορεί να προκύψουν και άλλα τραγελαφικά φαινόμενα, όπου μπορεί το Δ.Σ. να καταλήξει και με λιγότερους από 27 δημοτικούς συμβούλους!

Η απλή αναλογική, όμως, δεν πρέπει να έχει ούτε κατανομές, ούτε διανομές, ούτε εκλογικά μέτρα, ούτε αδιάθετα υπόλοιπα ούτε δεύτερη κάλπη, παρατράγουδα που οφείλονται στην ύπαρξη των συνδυασμών, που πρέπει να καταργηθούν στους μικρούς και μεσαίους δήμους, αλλά και σε όλους, με την προυπόθεση την κατάτμηση των μεγάλων δήμων, όπως αρμόζει στον πρώτο βαθμό, που πρέπει να ασχολείται με μικρά και τοπικά θέματα, που όλα τα θέματα είναι βέβαια πολιτικά, αλλά όχι στενά κομματικά, που μπορεί να λύνονται σε ευρύτερες συλλογικότητες (περιφέρεια κλπ), στις οποίες, όπως είπαμε,  συμμετέχουμε όλοι.

Έχουμε υποβάλει σχετική πρόταση:

Μία κάλπη, ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, με ξεχωριστούς πίνακες των  υποψηφίων δημάρχων και συμβούλων κι επιλέγουμε τους καλύτερους και ο ανεξάρτητος δήμαρχος συντονίζει.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: (Με μία κάλπη).

Εδώ, είναι, παραδόξως, απλούστερα τα θέματα.

Ο πληθυσμός της περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας είναι:

ΚΟΖΑΝΗΣ=150.196 ΦΛΩΡΙΝΑΣ=51.414, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ=50.322, ΓΡΕΒΕΝΩΝ=31.757. ΣΥΝΟΛΟ=283.689.

Τα μέλη του συμβουλίου είναι: ΚΟΖΑΝΗΣ=22, ΦΛΩΡΙΝΑΣ=7, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ=7, ΓΡΕΒΕΝΩΝ=5. ΣΥΝΟΛΟ 41 ΕΔΡΕΣ.

Έστω, ότι τα έγκυρα είναι 205.000, που είναι κοντά στην πραγματικότητα. (κάνετε, όποια κατανομή….).

Γενικό εκλογικό μέτρο: 205.000/41=5.000.

Βρείτε τα μέσα ειδικά μέτρα και συνεχίστε τις προβλέψεις σας.

Αριθμός αντιπεριφερειαρχών: 4 χωρικοί, μία ανά νομό και 6 θεματικοί, οριζόμενοι από τον περιφερειάρχη.

Ο Περιφερειάρχης (όπως και ο Δήμαρχος), ανεξάρτητα από το ποσοστό του, έχει να μοιράσει πολλές θέσεις εξουσίας, για να έχει την απόλυτη πλειοψηφία! 10 αντιπεριφερειάρχες, +1 πρόεδρος=11, επί δύο θητείες 22, περισσότεροι από τους μισούς του 41, εκτός των άλλων θέσεων σε επιτροπές κλπ..

Κατά τα άλλα, έχουμε  την απλή αναλογική.

Η απλή αναλογική δεν είναι ούτε συντηρητική, ούτε προοδευτική, αλλά εξόχως δημοκρατική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τόλμησε να την ολοκληρώσει, με τον Κλεισθένη 2, με την κατάτμηση των μεγάλων δήμων και την απαλοφή των συνδυασμών στους δήμους και η Ν.Δ. είπε ότι θα την καταργήσει (ό,τι χειρότερο). Ευχαριστώ και θα επανέλθουμε.