Εργασίες στο πρώην Δημοτικό σχολείο Δρυοβούνου.

υνεχίζονται και ολοκληρώνονται οι εργασίες στο πρώην Δημοτικό σχολείο Δρυοβούνου.

Οι εργασίες που έχουν γίνει είναι οι εξής:

-Αντικατάσταση στέγης.

-Κατασκευή νέων καπνοδόχων.

-Αντικατάσταση υδρορροών.

-Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 26.372,26 ευρώ με Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ε.Α.Π. 2021-2018.