Εργαστήρι Βυζαντινών αγιογραφιών ΘΩΜΆ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ. Χειρόγραφη εικόνα Του Αγίου Παϊσίου.

Εργαστήρι Βυζαντινών αγιογραφιών
ΘΩΜΆ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ. 
Χειρόγραφη εικόνα Του Αγίου Παϊσίου.