Ημερίδα με θέμα: Ελληνικοί Πλαγιοτροχαστές θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από το σύλλογο ΕΝΙΠΙ.Ημερίδα με θέμα: Ελληνικοί Πλαγιοτροχαστές θα πραγματοποιηθεί στη
     Θεσσαλονίκη από το σύλλογο ΕΝΙΠΙ.

Η ΕΝωση Ιδιοκτητών Πλαγιοτροχαστων Ίππων Μακεδονίας, ιδρύθηκε με σκοπό τη διάσωση & διάδοση της ελληνικής φυλής, σε στενή συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) και το Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής Αγρ. ζώων.

Σκοπός της Ένωσης είναι η προστασία, καταγραφή σε Βιβλία Γενεαλογίας, αναγνώριση, ανάπτυξη, βελτίωση, αναπαραγωγή, διάδοση και αξιοποίηση της αυτόχθονης ελληνικής φυλής πλαγιοτροχαστών ίππων, που έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως GG (Greek Gaiter) και έχει ιστορία τουλάχιστον τριών χιλιετιών.

Πρόεδρος της ένωσης είναι ο Σιατιστινός Γιάννης Ντέρος

sierafm.gr