Ιατροί Ειδικότητας στο Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ για το μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2022

Σας ενημερώνουμε για τις ημερομηνίες που θα βρίσκονται Ιατροί Ειδικότητας στο Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ για το μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2022, ώστε να προγραμματιστούν ραντεβού.


Στις  25/1/2022  :  ΩΡΛ
Στις  26/1/2022  :  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Στις  27/1/2022  :  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ