Ιατροί Ειδικότητας στο Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ για το μήνα Απρίλιο 2022

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σας ενημερώνουμε για τις ημερομηνίες που θα βρίσκονται Ιατροί Ειδικότητας στο Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ για το μήνα Απρίλιο 2022, ώστε να προγραμματιστούν ραντεβού.

Στις  14/4/2022  :   ΩΡΛ
Στις  20/4/2022  :   ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Στις  26/4/2022  :   ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

                      
                                ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

                                   ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ