Ιερά Μητρόπολη Σισανίου& Σιατίστης : Ίδρυση στην Μητρόπολη μας Σχολής Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής