Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Εράτυρας Βοΐου- Κείμενο και 2 βίντεο με Εναέρια Λήψη

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ by Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Εναέρια Λήψη Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Εράτυρας Βοΐου 7 -5 -2015

Εναέρια Λήψη “Eν Νεφέλαις” στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Εράτυρας Βοΐου 19- 10- 2015