ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ- Πρώτη συνάντηση γιά τό τρέχον ἔτος τῆς ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

νακοινώνεται τι τήν προσεχή

Κυριακή 25 Νοεμβρίου

θά γίνει πρώτη συνάντηση γιά τό τρέχοντος τς ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ, στίς 7 τό πόγευμα.

συνάντηση θά γίνει, πως πάντα, στήν αθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ τοῦ ἹεροΝαοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σιάτιστας

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Μητροπολίτης

Σισανίου καί Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

Θ Ε Μ Α

εθύνη τς οκογένειας

γιά να κόσμο χωρίς βία

μέ ναφορά καί στόν σχολικό κφοβισμό

Παρακαλεσθε γιά τήν συμμετοχή σας στή συνάντηση ατή τς Σχολς Γονέων

κ τς ερς Μητροπόλεως