Ιερός Ναός Αποστόλου Θωμά στην Ανθούσα Βοΐου

ΑΝΘΟΥΣΑ ΒΟΪΟΥ-ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ by Tovoion Voio

Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς  
 
 Ο Άγιος και Απόστολος Θωμάς ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και καταγόταν από οικογένεια αλιέων. Ο Θωμάς, λοιπόν, μετά την Ανάσταση του Σωτήρα Χριστού και την πρώτη εμφάνισή Του στους μαθητές, δυσπιστούσε σ’αυτά που του έλεγαν αυτοί. Αλλά ο Κύριος επανεμφανίστηκε στους μαθητές μέσα στο υπερώο, όταν μεταξύ τους βρισκόταν και ο Θωμάς. Τότε ο Κύριος πρότεινε το Θωμά να ψηλαφήσει τις πληγές από τα καρφιά που Τον σταύρωσαν, και να μη γίνεται άπιστος, αλλά πιστός. Εκθαμβωμένος και γεμάτος επιπλέον πίστη πλέον ο Θωμάς, προσκύνησε και ανεβόησε: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Η απάντηση του Κυρίου ήταν τέτοια, που διδάσκει όλους όσους θέλουν να δυσπιστούν στην αλήθεια του Ευαγγελίου.
Είπε, λοιπόν, ο Κύριος: «ότι εώρακάς με, πεπίστευκας, μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες». Δηλαδή, είπε ο Κύριος στον Θωμά, πίστεψες επειδή με είδες. Μακαριότεροι και περισσότερο καλότυχοι είναι εκείνοι, που αν και δεν με είδαν, πίστεψαν.
Η παράδοση λέει, ότι ο Θωμάς μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος πήγε και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πέρσες, στους Μήδους και στους Ινδούς. Στην Ινδία, συνελήφθει από τον Βασιλιά Mισδαίο, γιατί κατήχησε και βάπτισε τον γιό του, την γυναίκα του, και τις κόρες του. Αφού τον φυλάκισε τον παρέδωσε σε πέντε στρατιώτες, οι οποίοι αφού τον ανέβασαν σε κάποιο βουνό τον θανάτωσαν δια λογχισμού. Έτσι, τον αξίωσε ο Θεός όχι μόνο να κηρύξει το Ευαγγέλιό Του, αλλά και να δώσει την ζωή του γι’Αυτόν.

 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ