ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ. -Αποτελέσματα φοίτησης έτους 2018-2019

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ.

*Αποτελέσματα φοίτησης έτους 2018-2019.* 

Με την υπ’αριθμ: 36/12-06-2019 απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων του Σχολείου: ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α’ και Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 

Με την υπ’αριθμ::37/13-06-2019 απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α’ και Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ και ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Προσκαλούνται οι γονείς και οι μαθητές την ΤΕΤΑΡΤΗ 19-6-2019 και ώρα 11 το πρωί να έρθουν να πάρουν ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (προφορικά-γραπτά) των παιδιών

Η συγκεκριμένη μέρα ορίστηκε ώστε να συζητηθούν με γονείς και παιδιά και θέματα προγραμματισμού Εκπαιδευτικού Έργου και Στόχων του Σχολείου και για την Νέα Σχολ.Χρονιά 2019-2020.

Οι Έλεγχοι θα μπορεί να δοθούν και μέχρι 27/6/2019 όπως και ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ κάθε ΠΕΜΠΤΗ που το Σχολείο θα είναι ανοικτό.

Την ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ σε ειδική τελετή-εκδήλωση θα επιδοθούν τα ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ στους ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ