Ιστορικό Γυμνάσιο -Λύκειο Τσοτυλίου -Αγιασμός για την Νέα Σχολική Χρονιά 2018-2019

Ένα Σχολείο ανοικτό στην κοινωνία με υλοποίηση σύγχρονων Εκπαιδευτικών μεθόδων,δημοκρατική λειτουργία και ανάληψη πρωτοβουλιών για καινοτόμες-σύγχρονες δράσεις, οικοδομείται μόνον με την αρμονική και δημιουργική συνεργασία, μαθητών-εκπαιδευτικών-γονέων-τοπικών φορέων-Αυτοδιοίκησης και Πολιτείας.Αυτό θα επιδιώξουμε και φέτος στο Σχολείο μας, το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ.Φέτος αυτη η προσπάθεια και το όραμά μας για το Σχολείο ξεκινά καλύτερα απο κάθε άλλη χρονιά με καθηγητές στη θέση τους και βιβλία στη δάθεση μας.Ευχαριστούμε όλους τους σταθερούς συμπαραστάτες του Δημόσιου Σχολείου και της Εκπαίδευσης. Καλή Σχολική Χρονιά.

Ο Διευθυντής Νίκος Κατσαούνης