Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βοΐου: Νέα Τρίμηνη Παράταση Καταβολής Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βοΐου: Νέα Τρίμηνη Παράταση Καταβολής Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» – ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

 Παράταση Ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων 

ΝΕΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Για τρεις μήνες ακόμα παρατείνονται τόσο η καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος όσο και του Επιδόματος Στέγασης, σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας Μιχαηλίδου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία των δικαιούχων στους Δήμους ή στα Κέντρα Κοινότητας. 

Η τρίμηνη παράταση που δίνεται αφορά τα προγράμματα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και «επίδομα στέγασης» στις περιπτώσεις που, λόγω λήξης της ισχύος τους, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης των δικαιούχων κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2021.

 Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται: Α. ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων που παρατείνονται, Β. ο μήνας αρχικής επανυποβολής τους και Γ. ο μήνας επανυποβολής, υπολογίζοντας την τρίμηνη παράταση:

 Α. Μήνας Έγκρισης Β. Μήνας Αρχικής ΕπανυποβολήςΓ. Μήνας Επανυποβολής(μετά την παράταση)
Μάιος 2020  ή Αύγουστος 2020Νοέμβριος 2020 ή Φεβρουάριος 2021Μάιος 2021
Ιούνιος 2020 ή Σεπτέμβριος 2020Δεκέμβριος 2020 ή Μάρτιος 2021Ιούνιος 2021
Ιούλιος 2020 ή Οκτώβριος 2020Ιανουάριος 2021 ή Απρίλιος 2021Ιούλιος 2021

 Υπενθυμίζεται ότι:

α) Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά. 

β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.  

γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους.