Καλοκαιρινή Εκδήλωση Λήξης Σχολικού Έτους 2015-2016 Λυκείου Νεάπολης Βοΐου(Φωτογραφίες) Μέρος Β’

Φωτογραφίες Γιάννης Σιδερόπουλος