Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης- Παρουσίαση του Βιβλίου του Γεράσιμου Μιχάηλ Δώσσα “Επιλογές Καθημερινής Εφημερίας” 3/11/2019