Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης-Εκδήλωση με θέμα: Αριστοτέλης και Μέγας Αλέξανδρος:Ο Αριστοτέλης ως δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου 19/12/2016