Ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του αγροτικού δρόμου βόρεια του Νεκροταφείου Γαλατινής

Ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του αγροτικού δρόμου βόρεια του Νεκροταφείου Γαλατινής συνολικού μήκους περί τα 1250 μέτρα. Ο δρόμος αυτός οδηγεί σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες (φάρμα Μούσιου, σταύλος Τσιτσιγάνη, Ν. Μανώλη, Γ. Μπαρτζούκα, Στ. Μανώλη, Τσαφή, Ζήση Τσαγκάλη , Αθ. Καλτσούδα κ.α). Επιπλέον εξυπηρετεί τις παρακείμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου  για την ασφαλέστερη προσβασιμότητα στις κτηνοτροφικές και γεωργικές μονάδες.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 100.000 ευρώ και η χρηματοδότηση του  προέρχεται από  το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 με συγχρηματοδότηση Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από  ιδίους πόρους του Δήμου Βοΐου.