Οι κατανομές στα σχολεία του Δήμου Βοΐου. Από 0 έως 7.000 Ευρώ για κάθε σχολείο

40.299,37€ από την Γ΄ δόση της Τακτικής Επιχορήγησης έτους 2015 για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων  του Δήμου Βοΐου, κατανεμήθηκαν στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου…

Η κατανομή έχει ως εξής:
• Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας 1 Δημοτικό Σιάτιστας : 3.000,00€
• Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας 2 Δημοτικό Σιάτιστας : 500,00€
• Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας 3 Δημοτικό Σιάτιστας : 3.000,00€
• Συμβούλιο Σχολικ. Κοινότ. 1 Νηπιαγωγείο Σιάτιστας : 2.500,00€
• Συμβούλιο Σχολικ. Κοινότ. 2 Νηπιαγωγείο Σιάτιστας : 0,00€
• Συμβούλιο Σχολικ. Κοινότ. 3 Νηπιαγωγείο Σιάτιστας : 0,00€
• Συμβούλιο Σχολικ. Κοινότ. 4 Νηπιαγωγείο Σιάτιστας : 1.000,00€
• Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας Δημοτικό Καλονερίου: 500,00€
• Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας Δημοτικό Γαλατινής : 3.000,00€
• Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας Νηπιαγωγείου Γαλατινής : 0,00€
• Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας Δημοτικό Εράτυρας : 1.000,00€
• Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας Δημοτικό Νεάπολης : 5.500,00€
• Συμβούλιο Σχολικ. Κοινότητας Δημοτικό Τσοτυλίου: 7.000,00€
• Συμβούλιο Σχολικ. Κοινότητας Δημοτικό Πεντάλοφου : 0,00€

 

 

www.sierafm.gr