Ο Αντωνης Σίμος του Νικολάου υποψήφιος με τον Συνδιασμό του Δημήτρη Λαμπροπουλου

Αντωνης Σίμος του Νικολάου Υποψήφιος με Λαμπροπουλο Δημήτρη και Συμμαχια Ευθύνης Δ.Ε Τσοτυλιου