Ο Δήμος Βοΐου -Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης στους λογαριασμούς των υποτρόφων του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μανούση

      Ανακοίνωση

Ο Δήμος Βοΐου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση και ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης στους λογαριασμούς των υποτρόφων του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μανούση για τους αριστούχους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου των σχολικών ετών 2019-2020  και 2020-2021. Το συνολικό ποσό που πιστώθηκε είναι  28.800,00 ευρώ.  

Επιπλέον αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς  εννέα (9) υποτρόφων του σχολικού έτους 2020-2021, οι οποίοι   φοιτούν ακόμα στην Γ΄ Λυκείου, το υπόλοιπο συνολικό  ποσό των  6.480,00 ευρώ. Το επιπλέον ποσό θα καταβληθεί μέχρι την λήξη της σχολικής χρονιάς σε τρείς δόσεις 1η δόση τον Δεκέμβριο 2021.