Ο Ιερός Ναός Γεννήσεως Του Χριστού στο Κρυονέρι Βοΐου

 

 

 

Η πρώτη εκκλησία της Παναγίας χρονολογούνταν το 1700. Στα 1830 στον ίδιο χώρο, αφού κατεδάφισαν την παλιότερη, έχτισαν καινούργια,που ήταν μικρή και πλακοσκέπαστη. Η δε ιστόρηση αυτής της εκκλησίας έγινε το 1839.

Ο Μ.Α. Καλινδέρης στο βιβλίο του «Γραπτά μνημεία … » και στη σελίδα 51 γράφει τα παρακάτω, που τα αντέγραψε από την εικόνα του Χριστού του τέμπλου:«ήστορίΘη ούτος ό τέμπλος, η κατά σάρκα γέννησις του κυρίου ήμων  Ιησού Χριστού έπιτροπέβοντου του εδησιμοτάτου κυρίου κυρ Κωνσταντίνου ιερέος κέ των τέκνον αύτων κέ ειφιμέριος κυρίου κυρ Κυριαζί ίερέος. Δηά ξόδον πάντων των χριστηανόν ετη 1839 Απριλίου 28. Δηά χειρός Αργίρι Μιχάλι έκ χόρας Τζούκα ».

Επίσης ο Μ.Α. Καλινιδέρης σημειώνει πως δυο εικόνες φέρουν τη χρονολογία «1837» και η εικόνα του Χριστού στο δεσποτικό: «Δέησις των δούλων του Θεού Κυριαζη ίερέος 1840».

Το 1951 κατεδαφίστηκε η παραπάνω εκκλησία και το 1953 χτίστηκε
η σημερινή,αφιερωμένη στην Γέννηση Του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που είναι πιο μεγάλη και επιβλητική. Στην ανέγερση της εκκλησίας εφημέρευε ο Παπαβαγγέλης Καραγιάννης, από το Τρίκορφο Γρεβενών και επιτρόπευαν οι: Βασίλειος Σακαλής, Αθανάσιος Κακαβάς και Ηλίας Χασιώτης.

 Οι εικόνες του σημερινού τέμπλου, που είναι δωρεές και αφιερώματα των κατοίκων, είναι νεότερες και ιστορήθηκαν από τους αγιογράφους: Θεόδωρο Αθαν. Ζωγράφο, από την Καστοριά, Σ. Μαυρογιάννη, από τη Θεσσαλονίκη και Μάρκο Πισλή, από την Κοζάνη.