Ο Σύλλογος Λογιστών Βοΐου, · Καταγγέλλει την άδικη και βίαιη επίθεση εναντίον των συναδέλφων – εφοριακών της Δ.Ο.Υ Κοζάνης στις 16/07/2020

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Ο Σύλλογος Λογιστών Βοΐου,
· Καταγγέλλει την άδικη και βίαιη επίθεση εναντίον των συναδέλφων – εφοριακών της Δ.Ο.Υ Κοζάνης στις 17/07/2020.
· Εκφράζει την συμπαράστασή του στους ίδιους και στις οικογένειες τους.
Κάθε άτοµο έχει δικαίωµα στη ζωή, στην ελευθερία και στην προσωπική του ασφάλεια και κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα .

ΤοΔΣ