Προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας και προμήθεια τροφίμων και λοιπών αγαθών από Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ προς τον Δήμο Βοΐου

Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ, μεγάλων Ευεργετών της Σιάτιστας,  στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος έργων, προμηθειών και δράσεων, και ύστερα από τη νόμιμη διαδικασία έχει προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας:
α/α
ΕΙΔΟΣ
Ποσότητα
1
Μεταλλικό δοχείο απορριμμάτων παραδοσιακό διπλό
60 τεμ.
2
Παγκάκι παραδοσιακό
50 τεμ.
3
Παγκάκι μοντέρνου τύπου
10 τεμ.
4
Κάδος απορριμμάτων πλαστικός 770 λίτρων με ποδομοχλό
10 τεμ.
5
Κάδος απορριμμάτων πλαστικός 240 λίτρων
10 τεμ.

Η δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 22.213,80€ και αντιμετωπίστηκε από τα έσοδα του Ιδρύματος που προορίζονται για κοινωφελή έργα στην πόλη της Σιάτιστας.
Τα παραπάνω υλικά παραδόθηκαν στο Δήμο Σιάτιστας με τη συνδρομή του οποίου έχουν τοποθετηθεί σε σημεία που έχουν υποδειχθεί από το Δήμο.
Επίσης το Ίδρυμα στα πλαίσια εκτέλεσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 έχει προβεί στην προμήθεια τροφίμων και λοιπών αγαθών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βοΐου και των συσσιτίων της Ιεράς Μητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης. Η δαπάνη των αγαθών ανήλθε στο ποσό των 30.000,00€.
Επίσης έχει δρομολογηθεί η εκτέλεση των παρακάτω έργων:
•    Τσιμεντόστρωση του δρόμου προς το λόφο Καπιτσίνι ( καστράκι)
•    Ανάπλαση και βελτίωση πάρκων και πλατειών της πόλης.
Για τα παραπάνω δύο έργα θα ανακοινωθούν σχετικά δελτία τύπου.

Από το γραφείο του Ιδρύματος.