Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων Δήμου Βοΐου Δευτέρα 12-9-2016

Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων Δήμου Βοΐου
Δευτέρα 12-9-2016
ΣΙΑΤΙΣΤΑ
8:30: 1ο Δημοτικό Σχολείο
9:00: Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Παπαγεωργίου
9:00: 3ο Νηπιαγωγείο
9:30: 1ο Νηπιαγωγείο
9:30: 2ο Νηπιαγωγείο
9:30: ΕΠΑΛ
10:15: 3ο Δημοτικό Σχολείο
11:00: 2ο Δημοτικό Σχολείο
11:30: Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο

ΑΣΚΙΟ
Γαλατινή
9:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο
10:30: Δημοτικός Παιδικός Σταθμός

Εράτυρα
10:15: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο
Καλονέρι
9:00: Δημοτικό Σχολείο
Μικρόκαστρο
9:30: Δημοτικό Σχολείο

ΝΕΑΠΟΛΗ
9:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
10:30: Γυμνάσιο – Λύκειο

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
9:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
9:30: Γυμνάσιο –Λύκειο

ΤΣΟΤΥΛΙ
9:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο
10:00: Γυμνάσιο – Λύκειο