Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων Δήμου Βοΐου Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου 2019.

Πρόγραμμα αγιασμών σχολείων Δήμου Βοΐου Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου 2019.

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Νηπιαγωγεία

09:00: 1ο Νηπιαγωγείο

09:00: 2ο Νηπιαγωγείο

08:30: 3ο Νηπιαγωγείο 

09:00: 4ο Νηπιαγωγείο 

Δημοτικά Σχολεία

08:30: 1ο Δημοτικό Σχολείο 

10:00: 2ο Δημοτικό Σχολείο

09:15: 3ο Δημοτικό Σχολείο

Γυμνάσια – Λύκεια

08:30: Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Παπαγεωργίου

09:15: ΕΠΑΛ 

10:45: Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο 

ΑΣΚΙΟ

Γαλατινή

09:30: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο

Εράτυρα

10:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο – Γυμνάσιο

Καλονέρι – Μικρόκαστρο 

09:30: Δημοτικό Σχολείο Καλονερίου (Α΄, Β΄, Γ΄ Τάξη & Νηπιαγωγείο)

10:30: Δημοτικό Σχολείο Μικρόκαστρο (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Τάξη & Νηπιαγωγείο)

ΝΕΑΠΟΛΗ

09:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο

11:30: Γυμνάσιο – Λύκειο 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

09:30: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο 

10:00: Γυμνάσιο –Λύκειο 

ΤΣΟΤΥΛΙ

09:00: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο 

12:30: Γυμνάσιο – Λύκειο