Σιάτιστα Στιγμές από τον Μακεδονικό Αγώνα-2ο Δημοτικό Σχολείο Σιάτιστας

Η συμβολή της Σιάτιστας στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους είναι μεγάλη.Σημαντικά ιστορικά πρόσωπα υπήρξαν ο Γεώργιος Παπάζωλης,οι αδερφοί Μαρκίδες Πούλιου,ο Θεοχάρης Τουρούντζιας,ο Νικόλαος Κασομούλης,ο Θεόδωρος Μανούσης,η καπετάνισσα Περιστέρα και τόσοι άλλοι,που με τον αγώνα τους και το έργο τους βοήθησαν στην απελευθέρωση του έθνους μας.Οι μαθητές/τριες του σχολείου μας προσπάθησαν να ζωντανέψουν ένα μέρος της ιστορίας του τόπου μας.