Στρατηγική Μελέτη Περιβάλλοντος Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της μελέτης Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δ.Ε. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Δήμος Βοΐου (αρμόδιος υπάλληλος Ξανθούλη Στέλλα τηλ. 2465350210) ως αρχή σχεδιασμού για τη ΣΜΠΕ ΓΠΣ Δ.Ε. Σιάτιστας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση με α.π.  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.  107017/5.9.06 (Β’ 1225), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Η ΣΜΠΕ βρίσκεται επίσης αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της αρχής σχεδιασμού (https://dimosvoiou.gr/stratigiki-meleti-perivallontos-epiptoseon-smpe-tis-meletis-poleodomikoy-schedioy-gps-tis-d-e-siatistas/).

Σιάτιστα 28/6/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ