ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΪΟΥ N.ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Φ.Ε.Ε – Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΤΥ Π Ο Υ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα των εκλογών»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΪΟΥ N.ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Φ.Ε.Ε

Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΤΥ Π Ο Υ

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα των εκλογών»

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 η διαδικασία των εκλογών του Συλλόγου,

για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων του

Συλλόγου στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 19/10/2018 και αποτελείται από τα εξής μέλη :

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο :

Πρόεδρος : Τσιώρα Ανδρομάχη του Αθανασίου Αντιπρόεδρος : Μαλιόγκας Νικόλαος του Δημητρίου Γεν. Γραμματέας : Μούρτος Ιωάννης του Κωνσταντίνου Ταμίας : Τζιλίνης Ζήσης του Δημητρίου
Μέλος : Κουτσή Αναστασία του Δαβίδ Αναπληρωματικά μέλη
Μαυρίδης Χαράλαμπος του Παναγιώτη
Δελημάνης Κωνσταντίνος του Θωμά

Β. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή :

Μητράγκος Παναγιώτης του Ιωάννη Καλαμοπούλου Παναγιώτα του Χρήστου Αναπληρωματικό μέλος
Τσιαούση Τατιανή του Κωνσταντίνου

Γ. Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία

Τσιώρα Ανδρομάχη του Αθανασίου

Τσιώρας Βίκτωρ του Αθανασίου

Αναπληρωματικό μέλος

Νικολαίδου Ευανθία του Γεωργίου

H Πρόεδρος Τσιώρα Ανδρομάχη

O Γεν. Γραμματέας Μούρτος Ιωάννης