ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΙΟΥ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ‘’ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ(Φ.Η.Μ.) ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Φ.Η.Μ. ΤΗΣ ΑΑΔΕ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

‘’ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ(Φ.Η.Μ.) ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Φ.Η.Μ. ΤΗΣ ΑΑΔΕ.     

ΣΙΑΤΙΣΤΑ 28/09/2021

Βάση της απόφασης Α.1171/2021 ορίζεται η υποχρέωση της διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. των επιχειρήσεων με το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικότερα:

1) Από 01/10/2021 επιχειρήσεις που δεν επλήγησαν από την πανδημία και για το φορολογικό έτος είχαν έσοδα μέχρι 100.000 ευρώ θα πρέπει να προβούν σε διασύνδεση των Φ.Η.Μ. τους με το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

2) Από 01/11/2021 όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. 

Ως ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (Φ.Η.Μ.) νοείται  α) η φορολογική ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ β) ο μηχανισμός ‘’Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων( Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) και γ) οι Αυτόνομες Δημοσιονομικές Μονάδες Επεξεργασίας ( Α.ΔΗ.Μ.Ε.)

Επομένως πρέπει άμεσα οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν Φ.Η.Μ. για την έκδοση των φορολογικών τους στοιχείων , να έρθουν σε επικοινωνία με τον αρμόδιο τεχνικό που ασχολείται με τους Φ.Η.Μ. ώστε να γίνει η διασύνδεσή τους με την ΑΑΔΕ.