ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΓΟΥΝΕΜΠΟΡΩΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ-Συμμετοχή στην έκθεση Christmas Gifts Fair στη Ρουμανία

Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών – Γουνεμπόρων Σιάτιστας “Ο Προφήτης Ηλίας” και το Επιμελητήριο Κοζάνης, διοργανώνουν την συμμετοχή τους στην έκθεση Christmas Gifts Fair  στη Ρουμανία,  στις 06-08 Δεκεμβρίου 2019.              

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Συνδέσμου Γουνοποιών  –  Γουνεμπόρων   Σιάτιστας στο τηλέφωνο 24650 21164  και ώρες  10:00 π.μ.  έως 13:00 μ.μ.,  έως  την  Παρασκευή  15-11-2019.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΜΠΟΤΣΚΑΡΗΣ ΝΑΟΥΜ              ΓΡΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ