Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:

 • Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Βοΐου έτους 2018 .
 • Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών-βαθμολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»
 • Συγκρότηση επιτροπής δημοσίων διαγωνισμών ανάθεσης έργων μέχρι του ανώτατου ορίου του 1.000.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/16) για το έτος 2018.
 • Συγκρότηση επιτροπής δημοσίων διαγωνισμών ανάθεσης έργων ανωτέρου  του 1.000.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/16) για το έτος 2018.
 • Συγκρότηση επιτροπής δημοσίων διαγωνισμών ανάθεσης μελετών (άρθρο 221 παρ. 9 του Ν. 4412/16) για το έτος 2018.
 • Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων του συστήματος ΚΗΣΚ (άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/16) για το έτος 2018.
 • Έγκριση εξαμηνιαίου διαχειριστικού απολογισμού Κοινωνικού παντοπωλείου (β΄ εξάμηνο 2017).
 • Καθορισμός όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 6 στρεμ. στην τ.κ Τσοτυλίου.
 • Καθορισμός όρων εκμίσθωσης είκοσι (20) αγροτεμαχίων  στην τ.κ  Νεάπολης .
 • Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» με την εταιρία με την επωνυμία «BEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».
 • Έγκριση εργασιών επισκευής του ανελκυστήρα της οικοδομής επί της οδού Τσιμισκή 116 στην Θεσσαλονίκη συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη».
 • Λύση της μίσθωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
 • Έγκριση της αριθ. 2840/2017 απόφασης δημάρχου.
 • Έγκριση της αριθ. 3310/2017 απόφασης δημάρχου.
 • Έγκριση της αριθ. 46/2018 απόφασης δημάρχου.
 • Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 414/2017 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Κοζάνης.
 • Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Διοικ. Εφετείου Θεσ/νίκης.
 • Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Διοικ. Εφετείου Θεσ/νίκης.