Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Δευτέρα 9 Μαΐου 2016, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:
Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για χειρισμό δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων δημοπράτησης της προμήθειας: «Ελαστικών για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Βοϊου».
Ανάθεση εργασιών για ρύθμιση με το νόμο 4178/2013 διώροφου κτιρίου (1ος παιδικός σταθμός Σιάτιστας).
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – διαμόρφωση δρόμου προς ομβροδεξαμενή στη θέση Κουριά Γρίβα».
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κερκίδων στον περιβάλλοντα χώρο του Βουδούρειου».
Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στη Σιάτιστα: Κατασκευή ελεύθερου χώρου Basket-Volley».