Συνεδρίαση Τοπικού Συμβούλιου Σιάτιστας

Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Σιάτιστας, στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση – συζήτηση για το κτηματολόγιο του πρώην Δήμου Σιάτιστας – Δήμου Βοΐου. (εισηγητής κ. Λάζαρος Κώτσικας).
ΣΧΕΤ.: Το αριθμ.πρωτ. 15500/27-10-2016 έγγραφο του Γραφείου Προγραμματισμού, Αντιδημάρχου κ. Γκερεχτέ Λαζάρου.
Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος κοινωφελών έργων στην πόλη της Σιάτιστας.
ΣΧΕΤ.: Το αριθμ.πρωτ. 16486/10-11-2016 έγγραφο του Ιδρύματος Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδη.
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Σιάτιστας του Δήμου Βοίου στο Ο.Τ. 269. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού κ. Γκερεχτές Λάζαρος).
Σύνταξη πράξης εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ.2, του Ν. 1337/83 στα Ο.Τ. 99, 101, και 102 της Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού κ. Γκερεχτές Λάζαρος).

 

Έπειτα από το αριθμ.πρωτ. 15500/27-10-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού κ. Γκερεχτέ Λαζάρου που αφορά την ενημέρωση – συνάντηση για το κτηματολόγιο του πρώην Δήμου Σιάτιστας, καλούνται σύλλογοι, φορείς και δημότες στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Σιάτιστας την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα, να παρακολουθήσουν την παραπάνω ενημέρωση από τον πολιτικό μηχανικό κ. Κώτσικα Λάζαρο, να ενημερωθούν για την μέχρι τώρα πορεία των δηλώσεων στο κτηματολόγιο και να καταθέσουν τις απόψεις τους για το κτηματολόγιο της Κοινότητας.

Από το Τοπικό Συμβούλιο Σιάτιστας