Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου 30/5/2022

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με την με αριθμό 643/24.9.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: : ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της  πανδημίας»,  την 30ητου μηνός Μαΐου του έτους 2022 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 3η Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, τρέχουσας χρήσης. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
24η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας
3Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας
4Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίων. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
5Χορήγηση βεβαιώσεων  για την χρήση κοινόχρηστων αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Βοΐου, καλλιεργητικής περιόδου 2021 -2022. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
6Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βοΐου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία: «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και διακριτικό τίτλο: «ΑΓΡΟΒΟΪΟ». -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
7Υποβολή αιτήματος για την παραχώρηση στο Δήμο Βοΐου του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Ανασελίστης (Νεάπολη). –Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου κ. Νικολαΐδου Ε.
8Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
9Σύσταση στο Δήμο Βοΐου Γραφείου Πολιτικής Άμυνας (Π.ΑΜ.) -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
10Καθορισμός θέσεων θρησκευτικών – επετειακών εορτών – εκδηλώσεων του Δήμου Βοΐου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ώττας Β.
11Αιτήσεις

Θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr, για όσα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το επιθυμούν με την προϋπόθεση να ενημερώσουν το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις  30/5/2022  και ώρα 11.00. Το σύστημα θα ανοίξει από τις 18.30,προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης