Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σιάτιστας στις 5 -2-2019

Συνεδριάζει το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σιάτιστας την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:30 στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Σιάτιστας, στο Δημαρχείο του Δήμου Βοϊου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε 5 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Μάχης του Φαρδύκαμπου.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συντήρηση του κτηρίου και αγορά εξοπλισμού (μηχανολογικού κ.α.) του Τραμπατζείου Γυμνασίου.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδηλώσεων με θέμα <<Ταξίδια στη Σιάτιστα, για γνωριμία των παραδοσιακών δρώμενων>>.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του κτηρίου και των οικοπέδων του Β.Ι.Ο.Π.Α.
5. Αιτήσεις (αριθμ. αιτήσεων 5).