ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 16/5/2022

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο της Κοινότητας Νεάπολης του Δήμου Βοΐου, Νοσοκομείου 1, στις 16.5.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής  θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1Έγκριση εκτέλεσης διαφόρων έργων στη Νεάπολη.
2Αποχαρακτηρισμός του τμήματος εντός του οικισμού Νεάπολης της Εθνικής Οδού.
3Οριοθέτηση οδού Δαβάκη για την κατασκευή τοιχίων.
4Τοποθέτηση πινακίδων στο κόμβο της Εγνατίας Οδού – με τον Κάθετο Άξονα Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής. 
5Ονομασία οδών στη Νεάπολη.

Ο Πρόεδρος 

Κολιός Ιωάννης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2. ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΡΘΕΝΑ

3. ΠΑΡΙΝΤΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

4. ΠΑΠΑΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

5. ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6. ΑΓΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ