ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 20-10-2022

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 20η του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 18:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας.
2Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου έτους 2023. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
3Παραλαβή και έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Δήμου  Βοΐου (ΣΔΑΕΚ). -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
4Παραλαβή και έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Βοΐου (ΣΔΚΟ). -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
5Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
6Πρόσληψη δικηγόρου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων της Δομής Φιλοξενίας Πενταλόφου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ. 
7Υποβολή αιτήματος  προς την 3η ΥΠΕ για την παραχώρηση αιθουσών του Κέντρου Υγείας Τσοτυλίου, στο Δήμο Βοΐου. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
8Διατήρηση θέσης περιπτέρου ή μη λόγω παράδοσης της σχετικής άδειας, στην Κοινότητα Γαλατινής. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ώττας Β.
9Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής λαϊκής αγοράς της Εράτυρας λόγω της αργίας της 28ης/10/2022. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ώττας Β.
10Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βοΐου στα Σχολικά Συμβούλια. -Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου κ. Νικολαΐδου Ε.
11Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΒΟ. -Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου κ. Νικολαΐδου Ε.
12Αιτήσεις
  • Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου