ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 13-12-2022

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 13η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που προτείνει η μελέτη της βόρειας εισόδου της Σιάτιστας, βάσει του άρθρου 52 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ. – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος
2Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προτείνει η μελέτη της νότιας εισόδου της Σιάτιστας, βάσει του άρθρου 52 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ. – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
38η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας.
4Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας.
5Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, στην Κοινότητα Χορηγού, Δ.Ε. Νεάπολης Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
6Χορήγηση άδειας εισόδου γκαράζ σε οικοδομή, ιδιοκτησίας του κ. Μεταξά Β. στην οδό Ίωνος Δραγούμη 7 στο Τσοτύλι. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Ν. 
7Παρουσίαση των πεπραγμένων της ΔΕΥΑΒ και συζήτηση επί της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας. -Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ.
8Αιτήσεις
  • Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου