ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 7.8.2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65&67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτικήδημόσια συνεδρίαση την 7η του μηνός Αυγούστου 2019 ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  18.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτισταγια τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της ΔΗΚΕΒΟ και του Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Σιάτιστας. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Δ. Συμ/λος & Πρόεδρος ΔΣ της ΔΗΚΕΒΟ.
2 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της ΔΗΚΕΒΟ και του Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Δ. Συμ/λος & Πρόεδρος ΔΣ της ΔΗΚΕΒΟ.
3 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της ΔΗΚΕΒΟ και του Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Πενταλόφου. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Δ. Συμ/λος & Πρόεδρος ΔΣ της ΔΗΚΕΒΟ.
4 Εκδηλώσεις Σιάτιστας 12-15 Αυγούστου 2019 – κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
5 Αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής των λαϊκών αγορών Σιάτιστας και Νεάπολης, λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
6 Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων πλατειών σε καταστηματάρχες ΥΕ. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
7 Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
8 Καθορισμός τέλους χρήσης του χώρου εκθεμάτων της πανήγυρης του 15/Αύγουστου στην Τοπική Κοινότητα Μικροκάστρου. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
9 Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.- Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
10 Έγκριση   του   απολογισμού – ισολογισμού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου (Ν.Π.Δ.Δ.). – Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ. Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.
11 Έγκριση απολογισμών  οικονομικών ετών 2016,2017,2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Πρόεδρος Α/θμιας Σχ. Επιτροπής & Δ. Συμ/λος.
12 Έγκριση παράτασης του έργου “ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ”. – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
13 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΧΛΑΔΙΑ». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
14 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
15 Έγκριση 1ης παράτασης καθαρού και συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Σιάτιστας (νυν Δημοτική Κοινότητα Σιάτιστας Δ. Βοΐου»
16 Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ της μελέτης: «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Σιάτιστας (νυν Δημοτική Κοινότητα Σιάτιστας Δ. Βοϊου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
17 Οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Καταστήματος Ασκίου του Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
18 Οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Καταστήματος Νεάπολης του Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.
19 Παράταση συμφωνητικών εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων για ένα έτος. – Εισηγητής ο κ. Κελίδης Σ. Αντιδήμαρχος.
20 Λήψη απόφασης για την ξύλευση του δημοτικού δάσους  της Δ. Κ. Νεάπολης. – Εισηγητής ο κ. Κελίδης Σ. Αντιδήμαρχος.
21 Αιτήσεις.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης