ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 29-12-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 29η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 17:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης για την χορήγηση υποτροφιών από τα έσοδα της Κληρονομιάς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ σε αριστούχους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου σχολικού έτους 2022- 2023 (που αρίστευσαν στο προηγούμενο έτος 2021-2022) καταγόμενους από την Σιάτιστα. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
3Καθορισμός των δημοτικών τελών, του Δήμου Βοΐου για το έτος 2023. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας.
4Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
5Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, Κοινότητα Ροδοχωρίου, Δ.Ε. Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου. -Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Ν.
6Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής λαϊκής αγοράς της Εράτυρας λόγω της αργίας της 6ης/1/2023. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ώττας Β.
7Αιτήσεις.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης