ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ- ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17.6.2020 – ΩΡΑ 18.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1Κατανομή τμήματος της επιχορήγησης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών σε δράσεις του Δήμου Βοΐου που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του Προγράμματος. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου τρέχουσας χρήσης. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
32η  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου έτους 2020. Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
4Έκθεση ληξιπρόθεσμων οφειλών και προτάσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου για το Δήμο Βοΐου.  Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
5Πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών,  για την παραχώρηση της κυριότητας  του κτιρίου της πρώην Δ.Ο.Υ. Νεάπολης, στον Δήμο Βοΐου. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
6Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – γραφείου, σχολικής περιουσίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
7Μίσθωση ακινήτου για την δημιουργία πάρκινγκ στη Σιάτιστα. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
8Απευθείας εκμίσθωση τμήματος πλατείας Γεράνειας Κοιν. Σιάτιστας σε καταστηματάρχη ΥΕ που επέβαλλε αίτηση. Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος.
9Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – αίθουσας δημοτικού καταστήματος Τσοτυλίου. Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
10Λήψη απόφασης για ανάκληση άδειας, απομάκρυνσης κενωθέντος (σχολάζοντος) κουβουκλίου περιπτέρου και κατάργηση θέσης στη Σιάτιστα. Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος.
11Λήψη απόφασης για ανάκληση άδειας,  απομάκρυνσης κενωθέντος (σχολάζοντος) κουβουκλίου περιπτέρου και κατάργηση θέσης στη Νεάπολη. Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Αντιδήμαρχος.
12Υλοτόμηση των 1β½ και 1γ συστάδων Δημοτικού Δάσους Νεάπολης, για τις ανάγκες των κατοίκων.  Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Αντιδήμαρχος.
13 Υλοτόμηση των συστάδων 7δ και 2α Δημοτικού Δάσους Σισανίου, για τις ανάγκες των κατοίκων Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος
14Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»  και έγκριση κάλυψης από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού πέρα από τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
15Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης