ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ 21-12-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με την με αριθμό 643/24.9.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: : ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της  πανδημίας»,  την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

16η -Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
27η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου έτους 2021. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
3Ορισμός ανώτατου ορίου της δαπάνης για τα έξοδα κηδείας του Προέδρου της Κοινότητας Σιάτιστας. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
4Έγκριση κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
5Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων πλατειών σε καταστηματάρχες ΥΕ που υπέβαλλαν αίτηση. – Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος.
6Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής λαϊκών αγορών λόγω της αργίας Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. – Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος.
7Χορήγηση άδειας για κατασκευή ράμπας εισόδου-εξόδου για ΑμεΑ σε κατάστημα –φαρμακείο της ΚΩΤΣΙΚΑ ΕΛΙΖΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
8Έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων, αγροτική αποθήκη του Νικολάου Δούβλου στην εκτός σχεδίου περιοχή «ΤΣΙΠΟΤΟΥΡΑ» της Σιάτιστας. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
9Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων, για αγροτική αποθήκη του Maci Mustafa στην εκτός σχεδίου περιοχή  στη Νεάπολη Κοζάνης. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα. 

Για όσα μέλη του Δημ. Συμβουλίου δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr με την προϋπόθεση να ενημερώσουν το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις  21/12/2021  και ώρα 11.00. Το σύστημα θα ανοίξει από τις 16.30,προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης