ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΣΤΙΣ 15-3-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα γίνει δια περιφοράς, στις 15-3-2022 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12.00 μ. και λήξης 14.00  σύμφωνα με την με αριθμό 643/24.9.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:  ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της  πανδημίας»  με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1Παραχώρηση για 25 έτη εκτάσεων ιδιοκτησίας του Δήμου Βοΐου που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή Μικροκάστρου, στις δυο ενεργειακές κοινότητες με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Βοΐου 1 περιορισμένης ευθύνης» και «Ενεργειακή Κοινότητα Βοΐου 2 περιορισμένης ευθύνης», που συνέστησε ο Δήμος Βοΐου, η ΔΕΥΑΒ, οι Σχολικές Επιτροπές Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης ,η ΔΗΚΕΒΟ και το ΝΠΔΔ Δήμου Βοΐου, για την εγκατάσταση φωτοβολταïκών. – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
  • Παρακαλούνται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι , να προβούν το συντομότερο  δυνατό στην προώθηση απαντητικού email (dsym.voiou@gmail.com) ή με fax (2468022404), μέχρι τις 15-3-2022 και ώρα 14.00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν απόντες. Στην περίπτωση αρνητικής ή λευκής ψήφου, παρακαλείστε για την αιτιολόγηση αυτής.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης