ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ 4-4-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με την με αριθμό 643/24.9.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: : ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της  πανδημίας»,  την του μηνός Απριλίου του έτους 2022 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βοΐου στο υπό σύσταση Δίκτυο με την επωνυμία: «Δίκτυο Πόλεων για την Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη», με διακριτικό τίτλο: ΑΓΡΟΒΟΙΟ». – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος
2Κατάθεση αίτησης από το Δήμο Βοΐου για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό αντλησιοταμίευσης, ισχύος 8.000 KW στη θέση «ΓΚΑΡΙΤΣΑ» Τ.Κ. Δρυοβούνου της Δ.Ε. Νεάπολης.  – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος
3Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2022 του Δήμου Βοΐου και των Νομικών Προσώπων με επωνυμία:  «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου» & «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Βοΐου». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
4Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 47/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου που αφορά «Πρόσληψη δικηγόρου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων της Δομής Φιλοξενίας Πενταλόφου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
5Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Βοΐου. -Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Νικολέτα.
6Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Νεάπολης.  -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
7Λύσεις μισθώσεων δημοτικών αστικών ακινήτων στην Κοινότητα Σιάτιστας. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
8Αίτηση  κ. Μαρκούση Χρυσούλας (παραίτηση από τα Δ.Σ. της ΔΗΚΕΒΟ και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). –Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.
9Επανυποβολή αιτήματος προς την ειδική επιτροπή του άρθρου 18, παρ. 5 του Ν. 2503/97 του ΥΠ.ΕΣ. για την ένταξη της Τοπικής Κοινότητας Πολυλάκκου στο δίκτυο των μαρτυρικών χωριών της Ελλάδας. – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος
10Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) Αλιάκμονα ισχύος 2,2 MW, στις Τ.Κ. Σιάτιστας και Πολυδένδρου, των Δήμων Βοϊου, και Γρεβενών, των Π.Ε. Κοζάνης και Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 2ης, Α/Α 1) (ΠΕΤ: 2201707524). – Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος
11Ορισμός τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων με τους  αναπληρωτές τους,   για  τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Βάση Ν.4849/21 ΦΕΚ 207/Α/5-11-2021 άρθρο 66 παρ.4.ii.α -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ώττας Β.
12Αιτήσεις.

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα. 

Για όσα μέλη του Δημ. Συμβουλίου δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr με την προϋπόθεση να ενημερώσουν το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις  4/4/2022  και ώρα 11.00. Το σύστημα θα ανοίξει από τις 18.30,προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου