ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 7-7-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,  την 7η του μηνός  Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Παρουσίαση μελετών εισόδων πόλεως Σιάτιστας. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Προτάσεις προς το Κουκουλείδειο ίδρυμα για χρηματοδότηση κοινωφελών έργων στο δημοτικό διαμέρισμα Σιάτιστας. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
3Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, τρέχουσας χρήσης. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
45η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας
5Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (πίνακα στοχοθεσίας-ΟΠΔ) οικ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας
6Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βοΐου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία: «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και διακριτικό τίτλο: «ΑΓΡΟΒΟΪΟ». -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
7Ανανέωση σύμβασης δικηγόρου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων για την Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Πεντάλοφο. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας
8Έγκριση «Πίνακα Προσωπικού» της Δομής Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Πεντάλοφο. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
9Απαγόρευση βοσκής στην Κοινότητα Πολυκαστάνου. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
10Ορισμός υπευθύνου Δήμου για την παρακολούθηση του έργου «Απόληψη δασικών προϊόντων του Συνιδιόκτητου, κατά το 1/5 μετά του Δημοσίου, Δημοτικού Δασοτεμαχίου Βουχωρίνας στη θέση «Καραούλι», της Τοπικής Κοινότητας Βουχωρίνας, του Δήμου Βοΐου για το έτος 2022». –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
11Κοπή δέντρων στην Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου. –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
12Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης.  –Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
13Καθορισμός θέσεων και τέλους χρήσης του χώρου εκθεμάτων της πανήγυρης του 15 Αύγουστου στην Κοινότητα Μικροκάστρου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας
14Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για την κοπή έξι (06) δέντρων στο προαύλιο του Μουσικού Γυμνασίου Σιάτιστας (παλιό κτίριο) του Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ. 
15Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 150,568 MW (συνένωση τεσσάρων αδειοδοτημένων ΦΣΠΗΕ) στη θέση “ΚΟΥΦΟΠΕΤΡΑ – ΜΑΝΔΡΙΑ” και συνοδών έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη Δημοτική Ενότητα Ασκίου του Δήμου Βοΐου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ:2206783421). -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
16Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 56,012MW (συνένωση δύο αδειοδοτημένων ΦΣΠΗΕ) στη θέση “ΤΣΟΥΚΑΡΙ” και συνοδών έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη Δημ.Ενότητα Ασκίου, του Δήμου Βοΐου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2) (ΠΕΤ: 2206783926). -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
17Αιτήσεις.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.