ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ 7-10-202

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με την με αριθμό 643/24.9.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: : ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της  πανδημίας»,  την 7η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Παρουσίαση μελέτης διαμόρφωσης της πλατεία Εμπορίου της Σιάτιστας. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Λήψη απόφασης για την ίδρυση δύο Ενεργειακών Κοινοτήτων στο Δήμο Βοΐου με μέλη τα Ν. Π.: ΔΗΚΕΒΟ, ΔΕΥΑΒ, ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας & Πολιτισμού, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
3Αγορά τμήματος αγροτεμαχίου για την κατασκευή συνδετηρίας οδού και κόμβου προσπέλασης στο χώρο του νέου σφαγείου Βοΐου (άρθρο 191 Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων). – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
4Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
55η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου έτους 2021. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
6Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου, B΄ τριμήνου 2021. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
7Οικονομικές ελαφρύνσεις – διαγραφές οφειλών από δημοτικά τέλη – επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID – 19. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
8Οικονομικές ελαφρύνσεις – διαγραφές οφειλών από μισθώματα – επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID – 19. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
9Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
10Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βοΐου έτους 2022. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
11Έγκριση παραχώρησης προς χρήση κοινόχρηστου χώρου για κατασκευή ενός (1) επιπρόσθετου νέου υπόγειου υποσταθμού στα πλαίσια του συνολικού έργου (Α’ & Β’ Φάση) αισθητικής αναβάθμισης Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην πόλη της Σιάτιστας. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
12Παροχή γνώμης ως προς τις με αρ. 1/300/2021 και 2/300/2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ). – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
13Έγκριση κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
14Προσθήκη προσωνυμίας στην ήδη υπάρχουσα ονομασία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
15Αντικατάσταση από την πενταμελή Επιτροπή παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
16Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9MW στη θέση ‘ΚΑΣΤΡΕΛΛΙ 1’,Τ.Κ. Γαλατινής, Δ.Ε. Ασκίου, Δήμου Βοΐου, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
17Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9MW στη θέση ‘ΚΑΣΤΡΕΛΛΙ 2’,Τ.Κ. Γαλατινής, Δ.Ε. Ασκίου, Δήμου Βοΐου, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
18Απόψεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9MW στη θέση ‘ΚΑΣΤΡΕΛΛΙ 3’,Τ.Κ. Γαλατινής, Δ.Ε. Ασκίου, Δήμου Βοΐου, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
19Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου Βοΐου, για τις ανάγκες της απογραφής 2021.  – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α. Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου.
20Ορισμός εκπροσώπων στα Σχολικά Συμβούλια των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α. Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου.
21Αιτήσεις.

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα. 

Για όσα μέλη του Δημ. Συμβουλίου δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr με την προϋπόθεση να ενημερώσουν το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 4/10/2021  και ώρα 14.00. Το σύστημα θα ανοίξει στις 7/10/2021 από τις 16.45, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης